Tin doanh nghiệp

Thông báo chuyển đổi bảo hành điện tử sản phẩm khóa cửa điện tử Kitos

16 Th10
Kính gửi QUÝ Anh chị Đối tác, khách hàng của Kitos Vietnam.
Từ ngày 01/11/2021 Kitos Vietnam chuyển sang bảo hành điện tử để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng và Quý đại lý :
Lưu ý : Các đơn hàng xuất từ kho Kitos từ ngày 1/11/2021 sẽ có tem chính hãng kiêm kích hoạt bảo hành mặt sau của khóa. ( Trừ khóa khách sạn ).
***- Trang kích hoạt bảo hành của Kitos : http://bh.kitos.com.vn/
***- Hướng dẫn kích hoạt và tra cứu thông tin bảo hành : https://kitos.com.vn/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu/.
Sau khi thi công lắp đặt khóa Quý đại lý vui lòng kích hoạt luôn hoặc hướng dẫn khách hàng kích hoạt để đảm bảo quyền lợi.
Kính chúc Quý đại lý, đối tác sức khỏe, hợp tác thành công !
Hotline hỗ trợ : 0822861919
.
.
.
.