Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X5

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA KÍNH LÙA KITOS KT-GL22
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA KÍNH LÙA KITOS KT-GL22

Đối với khóa mới sau khi lắp hoặc sau khi reset. Không cần nhập mật khẩu AdminMaster Code : Là...

21 Th5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-AL450
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-AL450

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL50
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL50

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-A30
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-A30

Mật khẩu quản lí mặc định : 123456Một bộ khoá bao gồm 10 mật khẩu hoặc vân tay quản lýMỗi...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA KITOS KT818SK
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA KITOS KT818SK

Mật khẩu mặc định của khóa : 12345678Để mở khóa cần thao tác : Mật khẩu + phím #I, CÀI...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X3

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset. Ấn *#...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12 REMOTE
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12 REMOTE

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý ) 1, Thêm vân tay quản lýChạm màn hình sáng ....

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G600
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G600

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm :- 3 vân tay...

21 Th1
.
.
.
.