Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-DL02/DL02 PRO
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-DL02/DL02 PRO

Hướng dẫn kỹ thuật đảo chiều lưỡi gà khoá cửa cổng vân tay ngoài trời Kitos KT-DL02 Pro/DL02 https://youtu.be/WzsxfLxnjjE Hướng dẫn cài...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X6

Hướng dẫn các bước lắp đặt khoá cửa vân tay Kitos KT-X6 chi tiết nhất https://youtu.be/13NrPD4e4wg Trải nghiệm những tính năng cơ...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS INFINITY 3D FACE
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS INFINITY 3D FACE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS INFINITY FACE 3DLƯU Ý: Bắt đầu quá trình cài đặt bước chỉ được...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-DL07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-DL07

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset. Ấn *#...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G900 PLUS
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G900 PLUS

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset. Ấn *#...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G900
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G900

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset. Ấn *#...

05 Th1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X5

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA KÍNH LÙA KITOS KT-GL22
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA KÍNH LÙA KITOS KT-GL22

Đối với khóa mới sau khi lắp hoặc sau khi reset. Không cần nhập mật khẩu AdminMaster Code : Là...

21 Th5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-AL450
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-AL450

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
.
.
.
.