Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS INFINITY 3D FACE

05 Th1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS INFINITY FACE 3D

LƯU Ý: Bắt đầu quá trình cài đặt bước chỉ được phép cài đặt mật khẩu/vân tay/mã số quản lý 1 lần đầu tiên (có thể cài 10 ID đầu tiên)

ID nhận diện khuôn mặt tối đa là 20 ID

I, Cài vân tay, mã số, khuôn mặt admin ( quản lý )

Cài vân tay: Ấn *#11 đặt vân tay 3 lần

Cài mã số: Ấn *#11 nhập mật khẩu ấn # nhập lại mật khẩu

Cài khuôn mặt: Ấn *#12 (xoay hướng mặt theo hướng dẫn giọng nói)

II, Thêm vân tay, mã số , khuôn mặt thường

1, Thêm vân tay thường
Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã thường

Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Thêm thẻ từ

Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

  1. thêm khuôn mặt thường

Ấn *# master code #. Ấn 12 (xoay hướng mặt theo hướng dẫn giọng nói)

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III, Xóa vân tay , mã số
Ấn *# master code # Ấn 2 nhập ID cần xóa ấn #

 

VI, Tăng giảm âm lượng

Ấn *# master code # Ấn 32.

Ấn 1 để tang volume. Ấn 2 để giảm volume.

VII, Cài đặt thời gian

Ấn *# master code # Ấn 31

VIII, Cài đặt ngôn ngữ

Ấn *# master code # Ấn 34

.
.
.
.