Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL50/GL50 PLus
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL50/GL50 PLus

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

21 Th5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-A30
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-A30

Mật khẩu quản lí mặc định : 123456Một bộ khoá bao gồm 10 mật khẩu hoặc vân tay quản lýMỗi...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA KITOS KT818SK
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA KITOS KT818SK

Mật khẩu mặc định của khóa : 12345678Để mở khóa cần thao tác : Mật khẩu + phím #I, CÀI...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-X3

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset. Ấn *#...

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12 REMOTE
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-GL12 REMOTE

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý ) 1, Thêm vân tay quản lýChạm màn hình sáng ....

26 Th2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G600
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-G600

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm :- 3 vân tay...

21 Th1
Hướng dẫn sử dụng các tính năng trên khóa Kitos KT-AL38/AL38 Plus
Hướng dẫn sử dụng các tính năng trên khóa Kitos KT-AL38/AL38 Plus

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS KT-AL38 / AL38PLUS( Nếu đang dùng AL38Plus phải cài app trước ở mục...

01 Th1
Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay cửa kính Kitos KT-GL20
Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay cửa kính Kitos KT-GL20

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu...

27 Th5
Hướng dẫn cài đặt các tính năng trên khóa Kitos KT-AL520
Hướng dẫn cài đặt các tính năng trên khóa Kitos KT-AL520

Mật khẩu mặc định : 123456Một bộ khóa bao gồm : 3 mật khẩu quản lý ( admin ) từ...

25 Th5
.
.
.
.